• Polski
  • English
  • Русский

Kontakt

Siedziba w Gdyni

Pol-Mare
ul. Czechosłowacka 3
81-336 Gdynia
tel: + 48 58 6247 990
fax: + 48 58 6247 991
e-mail: pol-mare@pol-mare.pl
Pol-Mare Sp. z o.o. Sp.k.
KRS: 0000449869
NIP: 586-22-81-181
REGON: 221831454
EORI: PL586228118100000
Pol-Mare Sp. z o.o.
KRS: 0000012995
NIP: 586-20-66-376
REGON: 192540167
EORI: PL586206637600000

Oddział w Warszawie

Pol-Mare Sp. z o.o. Sp. k.
ul. 17 Stycznia 32 lok. 2/8
02-148 Warszawa

tel: + 48 22 8680 430
fax: + 48 22 8680 457
e-mail: waw@pol-mare.pl

Oddział w Szczecinie

Pol-Mare Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Energetyków 3/4, lok. 425
70-952 Szczecin

tel.: +48 91 433 59 58
mobile: +48 609 238 009
e-mail: m.szczesniak@pol-mare.pl